PRIVACY STATEMENT 

Whappbook neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen, handelt Whappbook altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Op deze pagina staat het Privacy Statement van Whappbook. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. De met hoofdletters geschreven woorden in dit Privacy Statement zijn gedefinieerd in de Gebruiksvoorwaarden.

1. Wie is Whappbook?

Whappbook biedt een Dienst waarmee je jouw chatgeschiedenis van een (groeps)gesprek in de mobiele applicatie Whatsapp  in een boekvorm kan bestellen. De Dienst bestaat er dus uit dat Whappbook de chatgeschiedenis, die je per e-mail aan Whappbook toezendt, afdrukt in een boekje. Voor deze Dienst is het niet nodig om een account aan te maken. Whappbook stuurt je een reply met daarin een hyperlink naar de Checkout pagina, waar je je gegevens kunt invullen en de bestelling kunt afronden. Na afronding van de bestelling inclusief betaling wordt het boekje per post aan jou verzonden.

Whappbook is onderdeel van de besloten vennootschap Whappbook B.V., (3011XW) Rotterdam, aan de Wijnbrugstraat 236, en actief op de website www.whappbook.com (KvK nummer 61804444). De wijze van opslaan en het gebruik van je persoonsgegevens zal worden aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

2. Welke informatie wordt door Whappbook verzameld en verwerkt?

Whatsapp (groeps)gesprek

Om een boekje van jouw Whatsapp (groeps)gesprek te kunnen maken moet je het Whatsapp (groeps)gesprek per e-mail aan Whappbook toesturen. Whappbook wijst er op dat je door het insturen van een Whatsapp (groeps)gesprek ook (persoons)gegevens van de andere deelnemers aan Whappbook verstrekt. Het is jouw verantwoordelijkheid om die deelnemers hierover in te lichten en toestemming te krijgen voor het maken van het boekje.

Bij het insturen van een Whatsapp (groeps)gesprek verstrek je van jezelf en mogelijk van andere deelnemers van dat (groeps)gesprek de volgende gegevens aan Whappbook:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mail adres;
 • Telefoonnummer;
 • Status;
 • Content, zoals foto’s en afbeeldingen;

Whappbook gebruikt deze gegevens uitsluitend om het boekje te maken en eventuele door jou gevraagde handelingen te verrichten, zoals het toesturen van de hyperlink naar de Checkout, alsmede je te attenderen op het aflopen van de termijn om de Checkout af te ronden. Alle verwerking van de (persoons)gegevens vindt derhalve plaats ter uitvoering van de Overeenkomst.

Checkout

Om het Product bij Whappbook te bestellen dien je, na het inzenden van het Whatsapp (groeps)gesprek, de Checkout te doorlopen. In de Checkout dien je de volgende gegevens aan Whappbook te verstrekken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adres;
 • Betaalgegevens;

Tevens kunnen aanvullende (persoons)gegevens van de andere deelnemers aan het Whatsapp (groeps)gesprek worden gevraagd of verstrekt, bijvoorbeeld indien je de door Whappbook vervaardigde statistieken wilt delen met de andere deelnemers of de hyperlink naar de Checkout wenst door te sturen aan derden.

Je hebt altijd de mogelijkheid om Whappbook te verzoeken de Checkout, inclusief het door jou ingestuurde Whatsapp (groeps)gesprek en de statistieken die Whappbook op basis van die gegevens heeft gemaakt, te verwijderen. Dit kan door op de daartoe strekkende knop te klikken in de e-mail met de hyperlink naar de Checkout, in de Checkout zelf, danwel door een e-mail te sturen naar [email protected]

Automatisch gegenereerde informatie

Om Whappbook optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina’s goed te kunnen weergeven en om de Dienst te beveiligen) heeft Whappbook bepaalde informatie nodig.

Whappbook verzamelt daarom automatisch gegenereerde informatie over je surfgedrag tijdens jouw gebruik van de Dienst. Deze informatie bestaat uit je IP-adres (nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken), het computersysteem dat je gebruikt.

Voor zover Whappbook deze informatie gebruikt, is het altijd geanonimiseerd.

3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt Whappbook ze?

Voor het verzamelen van gegevens gebruikt Whappbook cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf of in het geheugen van jouw computer worden opgeslagen.

Functionele Cookies

Whappbook plaatst in de eerste plaats zelf functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om de door jou verzochte dienst te kunnen leveren. Zo zorgen functionele cookies er voor dat je na het inloggen op de website niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en onthouden deze functionele cookies de producten die je in het winkelwagentje plaatst en de op de website ingevulde (bestel)formulieren.

Google Analytics

Whappbook maakt gebruik van Google Analytics voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van haar website en/of Checkout-pagina. Google Analytics plaatst een permanente cookie op jouw randapparatuur aan de hand waarvan jouw gebruik van de website wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Whappbook verstrekt. Whappbook verkrijgt op deze wijze inzicht in de wijze waarop de website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de website of de Dienst doorvoeren.

4. Voor welke doeleinden zal Whappbook informatie over jou gebruiken?

Doeleinden

Whappbook zal informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om jouw gebruik van de Dienst mogelijk te maken;
 • Om de Overeenkomst uit te voeren, zoals het maken en aan jou toezenden van het
 • Product, het maken van statistieken en het delen van statistieken met door jouaangegeven derden;
 • Om je informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten van Whappbook en om te reageren op vragen en/of klachten die je hebt;
 • Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
 • Om de Dienst te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
 • Om informatie over jou te verstrekken aan derden indien je daartoe toestemming hebt gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving;

Whappbook wil je op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar Dienst. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt of er sprake is van een update van de Dienst zal

Whappbook dat daarom aan jou laten weten. Ook kan Whappbook je op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd.

Voor zover Whappbook jou berichten wil verzenden die niet zien op haar eigen Dienst, zoals bijvoorbeeld nieuwsbrieven, zal zij hiervoor altijd jouw instemming vragen. Mocht je geen emailberichten van Whappbook willen ontvangen, dan kun je je afmelden via [email protected] Een mogelijkheid je af te melden is tevens in elke e-mail die door Whappbook aan jou wordt gestuurd opgenomen.

Whappbook gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging en verbetering van de Dienst. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover ze volledig zijn geanonimiseerd en niet tot jou persoonlijk herleidbaar zijn (geen persoonsgegevens).

Gebruik door derden

Zonder jouw expliciete toestemming zal Whappbook jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen).

Whappbook kan jouw gegevens wel verstrekken aan derden voor zover je zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat je daarvoor toestemming geeft en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP-adres).

Ten slotte kan Whappbook jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

De Dienst kan hyperlinks bevatten waarmee je de omgeving van Whappbook, zoals de Checkout, verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Whappbook heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is.

Dit Privacy Statement van Whappbook heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de Dienst zijn verkregen en verwerkt. Whappbook accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

5. Op welke wijze beschermt Whappbook jouw persoonlijke informatie?

Whappbook zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige

verwerking.

6. Kennisneming en verbetering van jouw gegevens

Als je de gegevens wilt zien die Whappbook over je heeft vastgelegd kun je een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar [email protected] Whappbook zal binnen vier (4) weken reageren op jouw inzage verzoek.

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die je hebt gezien naar aanleiding van jouw inzage verzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij Whappbook op voornoemd emailadres.

Je kunt verzoeken dat Whappbook jouw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. Whappbook zal binnen vier (4) weken reageren op jouw verzoek.

Indien Whappbook je verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

7. Doorgifte naar landen buiten de EU

Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan Whappbook gelieerde ondernemingen en/of adverteerders in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming dan mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Unie stem je er hierbij, voor zover nodig, mee in dat jouw (persoons)gegevens naar de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa kunnen worden doorgegeven. Mocht Whappbook hier op enig moment toe overgaan, dan zal je hierover eerst worden geïnformeerd.

8. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website en/of via berichtgeving aan jou.

9. Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kun je een e-mail sturen aan [email protected]

Heb je en vraag?

Kom je er niet helemaal uit, heb je een speciaal verzoek of wil je gewoon eens kennismaken? Stuur ons dan een een berichtje!

7 + 12 =